TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoRail

InfoBike

Gdański Projekt Komunikacyjny
Karol Wach (opr.) - Opublikowano: 02.06.2006 15:07:08
Gdański Projekt Komunikacyjny

W ubiegłym tygodniu przedstawiliśmy projekt przebudowy Wrocławskiej Trasy Tramwajowej Północ –Południe. Kontynuując cykl poświęcony inwestycjom współfinansowanym przez Unię Europejską chcielibyśmy przybliżyć nieco plany kolejnego polskiego miasta –Gdańska. 

\"Tędy

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXXV/1088/2001 z dni 31 maja 2001r. w sprawie przyjęcia Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej jako programu operacyjnego, uznano transport publiczny za ważną funkcję publiczną, wpływającą na podstawowe funkcje Miasta, w szczególności jako czynnik równoważenia funkcjonowania systemu transportowego Miasta.
Miasto Gdańsk prowadzi od 1996 roku prace nad Gdańskim Projektem Komunikacji Miejskiej (GPKM). Jest to cykl prac przygotowawczych i realizacyjnych dla rozwoju usług transportu publicznego w Mieście i Aglomeracji. Działania te są wspierane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który sponsorował część prac studialnych z będących w jego dyspozycji środków PHARE oraz udzielał Miastu kredytów na rozwój infrastruktury i zakupy taboru. Dotychczas (lata 2002-2003) wykonano roboty modernizacyjne torowe i w zasilaniu trakcji tramwajowej na 29,143 km trakcji i kilku skrzyżowaniach (wartość projektu wyniosła brutto 22,5 mln PLN) oraz zakupiono 33 autobusy oraz zmodernizowano 7 wagonów tramwajowych (na łączną kwotę brutto 35,6 mln PLN). Niemniej istotnym celem GPKM od początku było dokonanie restrukturyzacji organizacyjnej i gospodarczej transportu publicznego w Gdańsku, tak, aby efekt osiągany z poczynionych inwestycji był wzmocniony działaniami w zakresie poprawy zarządzania oraz zwiększenia zakresu i jakości usług a także w szeroko pojętym ruchu drogowym.

Opis projektu

Beneficjentem Projektu dofinansowanego w ramach ZPORR jest Gmina Miasta Gdańska, rolę Partnera Projektu pełni Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdańsku (100% udziału Gminy). Celem ogólnym projektu jest rozwój gospodarczo - społeczny regionu pomorskiego uzyskany poprzez budowę systemu transportu publicznego, sprzyjającą zmniejszeniu zatłoczenia i zanieczyszczenia.
Zakres Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej (GPKM) obejmuje:

1) modernizację sieci (tzw. duża pętla) na łącznie ok. 19,9 km sieci torowisk tramwajowych wraz z siecią trakcyjną i zasilaniem - dokończenie modernizacji podstawowej pętli tramwajowej w Gdańsku,
2) budowę nowej linii tramwajowej długości 2,9 km wraz z siecią trakcyjną, zasilaniem oraz urządzeniami towarzyszącymi, zakończonej węzłem autobusowo-tramwajowym;linia budowana jest w terenie przygotowanym - dokończenie inwestycji rozpoczętej w latach 80-tych (wykonane roboty ziemne, obiekty inżynierskie i część urządzeń towarzyszących),
3) zakup taboru transportu publicznego do obsługi nowego węzła autobusowo-tramwajowego: 3 szt. pociągów tramwajowych oraz 28 autobusów realizowany przez ZKM Sp. z o.o. - Partnera Projektu.

Zakupiony w ramach projektu tabor zostanie wykorzystany w następujący sposób:

* nowe pociągi tramwajowe będą obsługiwały linie, poprowadzone nowobudowana infrastrukturą na Osiedle Chełm;3 nowe pociągi plus posiadane przez ZKM nowoczesne składy typu NGd-99 pozwolą na wykonanie nowych zadań przewozowych, jakie z tą realizacja są związane (wydłużenie sieci oraz przejęcie części potoków z trakcji autobusowej),

* zakupione w ramach Projektu nowe autobusy niskopodłogowe będą skierowane na linie dowozowe do końca linii tramwajowej na Chełm, gdzie zostanie wykształcony dogodny węzeł przesiadkowy;służyć to będzie integracji systemu transportu publicznego Aglomeracji, opartego na stosownie zlokalizowanych i wyposażonych węzłach przesiadkowo - integracyjnych oraz systemie informacji pasażerskiej.

Realizacja projektu przyniesie korzyści w postaci szybkiego, bezkolizyjnego, bezpiecznego i wygodnego połączenia komunikacją miejską dla grupy docelowej, którą stanowią mieszkańcy Aglomeracji Trójmiejskiej, oraz turyści odwiedzający trójmiasto. Projekt pozwoli Miastu odwrócić spadek jakości i ilości usług transportu publicznego w kierunku stałego rozwoju tych usług, ograniczyć straty środowiskowe i społeczne, powodowane przez transport. Wynikiem projektu będzie poprawa
funkcjonowania Miasta, a szczególnie zabytkowego Centrum, poprawa jego dostępności oraz skrócenie czasu podróży.

Inwestycja jest powiązana z przygotowywanymi przez Miasto projektami:

- Przebudowa ulicy Marynarki Polskiej w Gdańsku, odcinek Reja - Wyzwolenia, przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z ERDF w ramach SPO Transport, Dzałania 2.2. w I rundzie aplikacyjnej

- Przebudowa ulic Podwale Grodzkie - Wały Jagiellońskie w Gdańsku, odcinek Wały Piastowskie - Hucisko, przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z ERDF w ramach SPO Transport, Dzałania 2.2. w II rundzie aplikacyjnej

- Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Jabłoniowa - Kartuska, przedsięwzięcie uzyskało o dofinansowanie z ERDF w ramach ZPORR, Dzałania 1.1. w II rundzie aplikacyjnej

- Przebudowa wiaduktu drogowo-tramwajowego Błędnik wraz z dojazdami i obiektami sąsiednimi oraz przebudowa skrzyżowania ulic: Al. Zwycięstwa i 3 Maja, inwestycja w trakcie, rozpoczęta wiosną 2005 roku, finansowana ze środków własnych budżetu miasta.

Dane dotyczące projektu

Wartość całkowita projektu: 196.389.174,04 zł.

Koszt kwalifikowany: 160.224.732 zł.

Koszt niekwalifikowany (VAT): 36.164.441,04 zł.

Wartość dofinansowania z UE (50% kosztów kwalifikowanych): 80.112.366,00 zł.

źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004 –2006

Działanie: 1.6.

Okres realizacji: 10. 2004 r. - 12.2007 r.

Jednostki realizujące Projekt: Zarząd Dróg i Zieleni W Gdańsku, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Zarząd Transportu Miejskiego, Zakład Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Partner)

Informacje pochodzą ze strony www.gdansk.pl .


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
tramwaj
Gdńsk
Unia Europejska
budowa
inwestycja

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....