TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

 • Start
 • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoRail

InfoBike

Olsztyn ponawia przetarg na tramwaje
InfoTram.pl - Opublikowano: 28.11.2017 09:11:25 16 komentarzy
Olsztyn ponawia przetarg na tramwaje

Zgodnie z zapowiedziami Olsztyn ogłosił przetarg na dostawę tramwajów.

Jego przedmiotem jest dostawa 24 sztuk pociągów tramwajowych, niskopodłogowych, dwukierunkowych, w tym: zamówienie podstawowe obejmuje wyprodukowanie, dostarczenie, wydanie i przeniesienie przez wykonawcę na zamawiającego własności oraz objęcie serwisem gwarancyjnym fabrycznie nowych 12 sztuk tramwajów, niskopodłogowych, wieloczłonowych z napędami silnikami prądu przemiennego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem zajezdni, pakietem eksploatacyjno-naprawczym i pakietem naprawczym oraz zamówienie w ramach prawa opcji, które obejmuje 12 sztuk pociągów tramwajowych, niskopodłogowych, dwukierunkowych.

Szacunkowa wartość zamówienia to 176 400 000.00 PLN netto.

Szczegółowy zakres i zasady realizacji dostawy objętej przedmiotem zamówienia są następujące:

1) przedmiotem zamówienia podstawowego jest wyprodukowanie, dostarczenie, wydanie i przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego własności oraz objęcie serwisem gwarancyjnym fabrycznie nowych 12 sztuk tramwajów, niskopodłogowych, wieloczłonowych z napędami silnikami prądu przemiennego wraz z:

a) dostarczeniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wydaniem i przeniesieniem przez Wykonawcę na Zamawiającego własności niezbędnego do eksploatacji tych tramwajów specjalistycznego wyposażenia zajezdni, oprzyrządowania, narzędzi, pakietu naprawczego i pakietu eksploatacyjno-naprawczego,

b) wydaniem i przeniesieniem na Zamawiającego własności dokumentacji niezbędnej do eksploatacji oraz napraw awaryjnych i powypadkowych tramwajów,

c) wydaniem i przeniesieniem na Zamawiającego własności dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia do eksploatacji wyposażenia specjalistycznego zajezdni,

d) przeprowadzeniem szkoleń pracowników Zamawiającego, w szczególności w zakresie przeglądów, napraw, obsługi technicznej i eksploatacji dostarczonych tramwajów,

e) zrealizowaniem w uzgodnieniu z Zamawiającym działań promocyjno-reklamowych związanych z dostawą taboru współfinansowaną ze środków Programów Operacyjnych "Polska Wschodnia 2014-2020" i "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020".

2) przedmiotem zamówienia w ramach prawa opcji jest wyprodukowanie, dostarczenie, wydanie i przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego własności oraz objęcie serwisem gwarancyjnym fabrycznie nowych 12 sztuk tramwajów, niskopodłogowych, wieloczłonowych z napędami silnikami prądu przemiennego wraz z wydaniem i przeniesieniem na Zamawiającego własności dokumentacji niezbędnej do eksploatacji oraz napraw awaryjnych i powypadkowych tramwajów.

Zamówienie planowane jest do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach niżej wymienionych projektów:

1) "Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (PO PW) Oś Priorytetowa II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski,

2) "Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (PO PW), oś priorytetowa II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski,

3) "Rozwój łańcuchów ekomobilności poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 działanie 4.4, poddziałanie 4.4.1 ekomobilny MOF Olsztyna (ZIT Olsztyna).

Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego wynosi: 90 000 000 PLN bez VAT.

Kryteria wyboru to:

Parametry techniczne - Waga: 30

Termin dostawy tramwajów - Waga: 10

Cena - Waga: 60.

I doświadczenie. Zamawiający żąda aby Wykonawca udokumentował wyprodukowanie, co najmniej 1 (jednego) tramwaju wieloczłonowego, niskopodłogowego, który uzyskał dopuszczenie do ruchu z pasażerami (homologację) oraz po uzyskaniu homologacji przejechał co najmniej 30 000 km na linii tramwajowej. Za niskopodłogowy Zamawiający uzna tramwaj, który posiada co najmniej 70 % niskiej podłogi. Niska podłoga w rozumieniu Zamawiającego to taka, która na długości przestrzeni pasażerskiej, pomiędzy kabinami motorniczego, spełnia warunek nieprzekraczania wysokości 370 mm liczonej od poziomu główki szyny (PGS). Zamawiający dopuszcza podniesienie podłogi nad wózkami do wysokości 480 mm od PGS z zastosowaniem stopnia lub pochylni, przy czym pochyłość nie może przekraczać 8 %.

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania zamawiającego, zobowiązany jest złożyć na jego wezwanie:

1) Szczegółowy wykaz parametrów technicznych oferowanego tramwaju, potwierdzający spełnianie wybranych wymagań Zamawiającego określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia,

2) Rysunki szczegółowe zawierające propozycję zagospodarowania przestrzeni wnętrza tramwaju w skali 1:100, zawierające co najmniej:

— zwymiarowany przekrój nadwozia tramwaju pokazujący układ siedzeń i miejsce na wózki (inwalidzki i dziecięcy) oraz rozmieszczenie drzwi,

— zwymiarowany przekrój nadwozia tramwaju prostopadły do osi wzdłużnej tramwaju w miejscu, w którym występuje najmniejsza szerokość przejścia między siedzeniami,

— zwymiarowany przekrój przez oś podłużną tramwaju obrazujący linię podłogi w przestrzeni pasażerskiej (po wyłączeniu kabiny motorniczego z jednej i drugiej strony), z zaznaczeniem jej wysokości nad poziomem główki szyny w funkcji długości tramwaju – linię należy wykreślić przyjmując dla długości tramwaju skalę 1:100, a dla odległości podłogi od poziomu główki szyny skalę 1:10, rozpoczynającą się na wysokości 240 mm nad poziomem główki szyny (przekrój należy wykonać dla tramwaju nieobciążonego z nowymi kołami).

Oferty można składać do 16 stycznia 2018 roku.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Olsztyn
przetarg
 • Hehuh – 28.11.2017

  Czyżby Modertrans i Newag dostali szansę na start?

 • Locutus – 28.11.2017

  Newag?

 • Jasno-wic – 28.11.2017

  Rozgrywka odbędzie się miedzy PESA Modertrans, Newag a FPS. reszta nie ma szans!!!

 • solaris150 – 28.11.2017

  I tak wygra to SS ,specjalnie wykonali manewr dopuszczenia węższych tramwajów tak aby SS zeszło z ceny ;)

 • mechanik – 28.11.2017

  Bardzo szeroko otwarta furtka dla newagu. Jak dla mnie pozamiatane.

 • Aw – 28.11.2017

  Zmiana w zakresie szerokości wagonu została wprowadzona po to, żeby oprócz S&S mogły wystartować inne firmy np. Pesa.Szerszy udział oferentów w przetargu daje szansę na obniżenie ceny.Prawdopodobieństwo wystartowania FPS i Newagu mniej niż zero.

 • mechanik – 28.11.2017

  Oby Newag nie zmarnował szansy.

 • AXC – 28.11.2017

  Solaris nie może jak ostatnio przesolić z ceną ja-10 baniek brutto za pojazd i zjedzie to ma spore szanse. Pesa również może zaryzykuje, zwłaszcza, że krakowskie zamówienie coraz bardziej się oddala. Ukłonem w ich kierunku są dodatkowe punkty m.in. za skrętne wózki. Dla Newagu to świetna okazja by wejść na rynek tramwajowy. Taka okazja szybko się nie powtórzy.

 • zibi – 28.11.2017

  Niepowtarzalna oferta dla Newagu natomiast Pesa teraz walczy jak lew po to by przetrwać.W przetargu podoba mi się kontrola przewoźnika na każdym etapie produkcji oraz podanie terminów dostaw.

 • Marek – 28.11.2017

  Newag powinien korzystać :)

 • www – 28.11.2017

  Przecież Newag wygrał pierwszy przetarg w Olsztynie i się wycofał. Zobaczymy czy teraz się odważą i spróbują.W ocenie i tak są preferowane pudła o szerokości od 2450 mm.

 • mechanik – 29.11.2017

  @www Jak zwykle wiesz, ale oczywiście nie wiesz... Newag wraz z Modertrans wycofali się ze względu na przeszarżowany zapis o 65,9dB

 • mechanik – 29.11.2017

  Wpis o "pozamiataniu" nie jest moim dziełem.

 • Kamień – 29.11.2017

  @AXC nie ma w ogóle co ukrywać, że te zapisy w nowym przetargu umożliwiające szerszą konkurencję są właśnie przez to jaką cenę sobie zaśpiewał Stadler/Solaris za pierwszym razem. Te 10 baniek brutto za sztukę mocno otrzeźwiło Olsztyn.

 • n2m – 30.11.2017

  Jeżeli do przetargu przystąpi więcej producentów , to cena powinna być niższa i w większym stopniu odpowiadać zamawiającemu.Niestety polskie miasta kupują tabor w stosunkowo małych transzach, mają zróżnicowane, często niczym nieuzasadnione wymagania i to wpływa negatywnie na cenę taboru.Trwa to tak kilkanaście lat i nic nie wskazuje na to, że prędko to się zmieni.

 • cichy – 07.12.2017

  Oby nie Solaris za to że poczuł się za pewnie w pierwszym przetargu i zaproponował wygórowaną cenę. Olsztyn powinien im utrzeć teraz nosa i wybrać Nawega

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....