TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

 • Start
 • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoRail

InfoBike

Więcej udziału Newagu w metrze dla Sofii niż w metrze dla Warszawy
INFOTRAM/NEWAG - Opublikowano: 30.09.2015 09:47:44 3 komentarze
Więcej udziału Newagu w metrze dla Sofii niż w metrze dla Warszawy

Tak, jak sygnalizowaliśmy na łamach InfoTram 28 września 2015 roku, w Sofii, podpisana została umowa pomiędzy METROPOLITAN EAD i konsorcjum firm Siemens A.G. z siedzibą w Wiedniu, Siemens EOOD z siedzibą w Sofii oraz NEWAG S.A. W ciągu 36 miesięcy od daty podpisania umowy dostarczy ono zamawiającemu 20 trójczłonowych pojazdów metra oraz system kontroli ruchu.

Nowe pojazdy bazować będą na platformie Inspiro, czyli pojazdach dostarczonych dla Metra Warszawskiego. Róż­nić je będzie m.in. zamon­to­wa­nie odbie­ra­ków prądu, ponie­waż pojazdy te prze­zna­czone będą zarówno do jazdy w tune­lach jak i na powierzchni. Dodat­kowo pociągi wypo­sa­żone zostaną w klimatyzację.

Zakres prac przy­pa­da­ją­cych na NEWAG S.A. obej­muje zapro­jek­to­wa­nie i zabu­dowę wnę­trza, uru­cho­mie­nie pojaz­dów w zakła­dzie Spółki w Nowym Sączu, dostawę goto­wych pocią­gów do klienta, oraz usługi ser­wi­sowe w okre­sie gwarancji.

Nasz udział w pro­duk­cji pocią­gów dla buł­gar­skiej sto­licy będzie większy, niż w przy­padku pojaz­dów dla Metra Warszawskiego. W większym stopniu będziemy odpowie­dzialni za ich design, oraz wypo­sa­że­nie. To bar­dzo cie­kawe zamó­wie­nie i przy­kład na to, że Newag nie boi się nowych wyzwań ? mówi Zbi­gniew Konie­czek, Pre­zes NEWAG S.A.

Pod­pi­sana umowa prze­wi­duje opcję, w ramach któ­rej klient może dodat­kowo zamó­wić 10 kolej­nych pojaz­dów.

Łączna war­tość całego przed­miotu Umowy (roz­bu­dowa infra­struk­tury wraz dostawą pojaz­dów) z uwzględ­nie­niem opcji (dodat­kowe 10 pojaz­dów) wynosi 418.304.632,56 BGN (905.420.377,18 PLN według kursu śred­niego NBP na dzień na dzień zawar­cia Umowy) netto.

Sza­cun­kowa war­tość prac przy­pa­da­ją­cych na Spółkę NEWAG ? z uwzględ­nie­niem opcji ? wynosi 109.330.897 BGN (236.646.726,56 PLN według kursu śred­niego NBP na dzień zawar­cia Umowy) netto, z czego 73.148.042 BGN (158.328.936,91 PLN według kursu śred­nie­go NBP) netto za pod­sta­wowy zakres Umowy (20 pojaz­dów) oraz 36.182.855 BGN (78.317.789,64 PLN według kursu śred­niego NBP na dzień zawar­cia Umowy) netto w razie sko­rzy­sta­nia przez klienta z opcji na dostawę kolej­nych 10 pojazdów.

Nowe pojazdy wyjadą na tory w 2018 roku.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Newag
Siemens
Inspiro
Sofia
 • slavko – 30.09.2015

  czekam z utesknieniem na komentarz grubego

 • ... – 30.09.2015

  A co chcesz z nim pogadać jak równy z równym?

 • Gruby – 01.10.2015

  Nie cieszcie się tak za wczasu. Może tutaj się wam udało ale jutro dostaniecie od nas w malopolsce. Buahhahahaha ceny na poziomie poniżej 15 brutto i 17 brutto was ucisza. Macie marne szanse wygrać z naszym okrojonyn acatusem plus. Buahhhaahhaahh

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....