TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoRail

InfoBike

ZTM Poznań podsumował tramwajowe konsultacje
ZTM InfoTram.pl - Opublikowano: 08.06.2017 09:44:50
ZTM Poznań podsumował tramwajowe konsultacje

W związku z zakończonymi konsultacjami społecznymi "Wildecka bimba" Zarząd Transportu Miejskiego informuje, iż wszystkie zgłoszone uwagi, sugestie oraz postulaty zostały poddane szczegółowym analizom.

Przeanalizowana została m.in. możliwość zmiany lokalizacji przystanków przy rynku Wildeckim. W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych mieszkańcy oddali łącznie 100 głosów (22 przesłane elektronicznie oraz 78 zebranych na spotkaniu konsultacyjnym). Opinie dotyczyły zakresu i idei inwestycji, ale także szczegółowych rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie koncepcyjnym. Wiele postulatów związanych było z lokalizacją przystanków w rejonie rynku Wildeckiego, dlatego ZTM Poznań, w ramach dodatkowych badań terenowych, zapytał o opinię 214 pasażerów korzystających z tych przystanków. Łączna liczba zebranych głosów wyniosła zatem 314.

Mieszkańcy pytali o spójność zadania "Przebudowa torowisk w ciągu ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956r." z koncepcją uspokojenia ruchu proponowaną przez Radę Osiedla Wilda. Projekt przebudowy torowisk uwzględnia przyjęte w koncepcji wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Przemysłowej, nie wyklucza przy tym spójności zadań na kolejnych etapach uspokajania ruchu w dzielnicy.

Pojawiły się głosy dotyczące zasad prowadzenia ruchu rowerowego na ul. Wierzbięcice. Proponowane w projekcie rozwiązanie: faktura jezdni o odmiennym kolorze, nie jest wydzielonym pasem rowerowym lecz optycznym zawężeniem jezdni w celu uprzywilejowania cyklistów (przy ograniczeniu prędkości do 30 km/h). Ze względu na ograniczoną przestrzeń nie jest możliwe zastosowanie wyodrębnionej drogi rowerowej, przy jednoczesnym zachowaniu przepisowej szerokości chodnika.

W koncepcji zaproponowano stojaki rowerowe wzdłuż ul. Wierzbięcice, a także parking Bike&Ride przy rynku Wildeckim, co jest zgodne z oczekiwaniami przedstawionymi przez mieszkańców.

W związku z planowanym przeniesieniem stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego zawnioskowano o zaprojektowanie przejazdu rowerowego umożliwiającego bezpieczny przejazd z ul. Górna Wilda do przeniesionej stacji. Możliwość wprowadzenia tego rozwiązania zostanie przeanalizowana na dalszym etapie prac projektowych.

Mieszkańcy zwracali uwagę, że w związku z planowaną inwestycją likwidacji ulegnie spora liczba miejsc parkingowych. Należy podkreślić, że obecnie spora część miejsc parkingowych jest użytkowana nielegalnie. Przeprowadzenie robót wymaga dostosowania miejsc parkingowych do obowiązujących przepisów (m.in. konieczność odsunięcia od przejść dla pieszych na odległość 10 m).

W celu ograniczenia możliwości parkowania samochodów na miejscach nielegalnie użytkowanych zaproponowano wprowadzenie elementów separujących. Uwaga zostanie przeanalizowana na dalszym etapie prac projektowych, jednakże dopuszcza się podniesienie krawężników w celu uniemożliwienia wjazdu bez konieczność montażu słupków.

Mieszkańcy zaproponowali, aby w okolicy ul. Dolna Wilda zrealizować budowę parkingu wielopoziomowego, jednakże to zadanie znajduje się poza zakresem rzeczowym przedmiotowej inwestycji. Dodatkowo zwrócono uwagę na brak miejsc postojowych dla samochodów obsługujących dostawy - możliwość ich wprowadzenia zostanie przeanalizowana na dalszym etapie prac projektowych.

Jednym z wniosków dotyczących przebudowy było wprowadzenie większej ilości zieleni, w tym wysokich drzew. Ze względu na ograniczoną przestrzeń oraz nagromadzenie dużej ilości infrastruktury podziemnej wprowadzenie zieleni na tym obszarze jest niezwykle trudne, niemniej w miarę możliwości zostanie uwzględnione na dalszym etapie prac projektowych. Należy też wspomnieć, że wydzielone torowisko tramwajowe w ciągu ul. Wierzbięcice zostało zaprojektowane w formie zielonego torowiska (trawa z systemem nawadniającym), co również przyczyni się do wzrostu powierzchni biologicznie czynnej w tym rejonie miasta.

Głosy mieszkańców odnosiły się też do projektowania przejść dla pieszych na każdym wlocie skrzyżowania oraz - w miarę możliwości - wynoszenia ich celem uspokojenia ruchu i zwiększenia bezpieczeństwa pieszych. Zdaniem ZTM Poznań, jest to słuszna uwaga - możliwość jej wprowadzenia zostanie przeanalizowane w dalszym etapie prac projektowych.

Dodatkowo mieszkańcy prosili, aby nie wprowadzać sygnalizacji świetlnych w zakresie projektu – ten postulat mieszkańców został spełniony na etapie dokumentacji koncepcyjnej. Podobnie w przypadku wniosków o ograniczenie hałasu - poprawa klimatu akustycznego jest jednym z głównych założeń projektu.

Mieszkańcy proponowali, aby przystanki zostały zaprojektowane w innej formule niż przystanki wiedeńskie, np. jako anty-zatoka. Rozwiązanie to było analizowane na etapie opracowania koncepcji, jednak ze względu na dużą liczbę dojazdów do posesji i konieczność utrzymania wjazdów do bram, jest to trudne do wprowadzenia. Dodatkowo zasugerowano zmianę lokalizacji wiaty lub całego przystanku "Św. Czesława" w kierunku centrum.

Zasugerowano również realizację trasy tramwajowej w ciągu ul. Ratajczaka, która byłaby przedłużeniem "Wildeckiej bimby". Budowa tej trasy przewidziana jest w ramach inwestycji "Projekt Centrum - etap II", która powinna zostać zrealizowana w podobnej perspektywie czasowej jak inwestycja, której dotyczyły konsultacje społeczne (pod warunkiem otrzymania dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej).

Jedną z głównych kwestii, poruszanych podczas konsultacji "Wildecka bimba", była lokalizacja przystanków w rejonie rynku Wildeckiego. Zmiana lokalizacji zaproponowana przez Radę Osiedla Wilda została pozytywnie odebrana przez wielu mieszkańców. Część osób biorących udział w konsultacjach sugerowała jednak, aby – zamiast przenoszenia przystanków - przebudować istniejące platformy na przystanki wiedeńskie. Nad tym problemem pochylono się ze szczególną uwagą.

Pomimo faktu iż większość głosów poparła zmianę lokalizacji przystanków, ZTM Poznań - w celu weryfikacji zebranych danych - przeprowadził badania terenowe wśród pasażerów w tym rejonie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców przeanalizowano także zarówno zmianę lokalizacji peronu przystanku w rejonie rynku Wildeckiego, jak również możliwość poszerzenia platformy przystankowej w wariancie zgodnym z propozycją Rady Osiedla Wilda.

Dzięki korekcie położenia torów tramwajowych (przy użyciu największych możliwych łuków poziomych) najwęższe miejsce przystanku "Rynek Wildecki" w kierunku centrum zostało poszerzone przez projektanta (szczegółowe rozwiązanie techniczne będzie wybrane na dalszym etapie prac projektowych). W związku z powyższym rekomenduje się zlokalizowanie przystanków bezpośrednio w rejonie rynku Wildeckiego, zgodnie z propozycją Rady Osiedla Wilda.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ZTM Poznań
Poznań
torowisko

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....